Möjlighet till besök på äldreboenden

Trollhättans Stad har börjat erbjuda närstående möjlighet att besöka sina nära och kära på stadens äldreboenden. Besöken sker under säkra förhållanden utomhus.

Person
Verksamhetschef vård- och omsorgsboende Marie Uls 0520–49 50 05
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

På grund av coronaviruset covid-19 råder det besöksförbud på Sveriges äldreboenden. Trollhättans Stad kan dock erbjuda närstående besök under begränsade former utomhus. En förutsättning för besöket är att både besökare och boende är helt symptomfria och att risken för smittspridning bedöms som låg.
– Det har varit väldigt uppskattat bland anhöriga. Vissa har inte kunnat träffa sina nära och kära på flera månader, säger Marie Uls, verksamhetschef för stadens vård- och omsorgsboenden.

Riktlinjer för besök

Alla besök ska ske utomhus och med säkert avstånd. Under besöket erbjuds anhöriga och boende att låna visir. 
Besök anmäls till verksamheten innan. Personalen informerar då när och hur ett eventuellt besök kan gå till och vad som gäller.  
– Besöken kommer inte kunna ske i samma utsträckning som under normala förhållanden. Men vi är jätteglada att vi ändå kan erbjuda närstående en chans att få träffa sina anhöriga under säkra förhållanden, säger Marie Uls.

Relaterad information

Mötesregler

  • Max två anhöriga per besök. Om anhörig tar med barn på besöket ansvarar anhörig för att barnet efterlever instruktionerna.
  • Ingen närvarande vid mötet får uppvisa några förkylningssymptom, alla ska vara friska.
  • Fysisk kontakt med närstående är inte tillåten.
  • Det är inte tillåtet att gå över till andra sidan av den uppgjorda mötesplatsen som ska ha minst två meters mellanrum mellan besökare och brukare. Vid användning av visir kan avståndet minska till en meter.
  • Det är inte tillåtet att dela fikabröd eller annat med varandra.
  • Personalens instruktioner och anvisningar ska alltid följas.
  • Om mötesdeltagarna inte följer instruktionen kommer mötet avbrytas
Senast granskad 2020-06-02 av Jonathan Hjort