Medborgarlöfte 2020

Hjälp till att öka tryggheten och minska brottsligheten i vår kommun och delta i enkäten om medborgarlöfte 2020.

Person
Folkhälsohandläggare Gigi Cederholm 0520-49 79 77
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling
Medborgarlöfte är en modell som syftar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i en kommun. Den går ut på att öka lokalsamhällets inflytande i trygghetsarbetet och ska ses som ett komplement till den lokala samverkansöverenskommelse som idag finns mellan polisen och Trollhättans Stad.
 
Medborgarlöftet bygger på en dialog med medborgarna och fokuserar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigast för att känna sig trygga och säkra. Därför vill vi uppmana dig att fylla i formuläret nedan, sista svarsdatum är 31 oktober:
 

Mer information om medborgarlöfte finns på Trollhättans Stads hemsida:
MedborgarlöfteSenast granskad 2019-09-30 av Per Ivarsson