Tre olika matlådor i originalförpackning och tre matlådor uppdukade på tallrik. Matlådor som testades från leverantören fick klart godkänt betyg under provsmakningen.

Matlådor som värms i hemmet ska höja kvalitén

I hemtjänsten pågår ett arbete med att införa matlådor som värms i hemmet. Syftet är en ökad kvalité, säkrare livsmedelshantering och en större valfrihet för omsorgstagare som får mat hemlevererad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8.00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under våren har Trollhättans Stad arbetat med en upphandling kring matlådor som värms i hemmet för personer med hemtjänst. Parallellt med upphandlingen har det också genomförts ett pilotprojekt med två olika hemtjänstgrupper för att testa det i praktiken. I piloten har en hemtjänstgrupp på landsbygden och en i centrala staden undersökt hur det fungerar med kylda matlådor som värms i hemmet istället för att matlådorna körs ut varma från början.
– Pilotprojektet var väldigt lyckat och lärorikt. Det underlaget tar vi med oss i det fortsatta arbetet, säger Jonas Boström, utvecklingsledare.

Provsmakningar

I samband med att upphandlingen gick in i det sista skedet har en grupp brukare, politiker, tjänstemän och intresseorganisationer fått provsmaka matlådor från företag som lagt anbud. Matlådorna var anonymiserade där provsmakarna fick betygsätta maten utan att veta vem som var producent.
– Provsmakningen gick bra. Den leverantör som lagt anbud fick klart godkänt betyg. Härnäst kommer vi skriva avtal med leverantören. Sedan kommer de tillsammans med hemtjänsten samplanera processen för leveranser så att bägge parter är överens om hur det ska gå till i vardagen när vi startar införandet i september, säger Jonas Boström.

Senast granskad 2021-06-11 av Jonathan Hjort