Lustgas, farlig trend

Fältenheten har uppmärksammat ett nytt fenomen allt oftare de senaste veckorna och det är ungdomars användande av lustgas.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Det är viktigt att detta uppmärksammas. Att använda gasen på ett felaktigt sätt kan innebära mycket stora risker.

Snabbfakta om lustgas

 

Senast granskad 2021-06-23 av Cecilia Wilson