Martha och Fillemon är från Namibia och läser till sjuksköterskor.

"Lärt oss mycket om demens"

De senaste veckorna har två utbytesstudenter arbetat på Tallbacken demenscentrum och Älvans korttidsboende. Nu tar de med sig mycket värdefull kunskap hem till Namibia.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Martha och Fillemon läser till sjuksköterskor i Namibia. Under tolv veckor befinner de sig i Sverige för att se hälso- och sjukvården i Sverige. Tre av dessa veckor har spenderats på Tallbacken demenscentrum och Älvans korttidsboende i Trollhättan.
– Vi har lärt oss mycket om demens och hur det ska behandlas. Det är något vi tar med oss hem, säger Fillemon.

Stora skillnader

Både Fillemon och Martha har förundrats hur många äldreboenden det finns i Sverige. I Namibia bor de flesta på landsbygden i sina invanda miljöer hela livet där anhöriga och grannar tar hand om de äldre.
– Demens är ingen känd diagnos i Namibia, istället får man en psykiatrisk diagnos när man är förvirrad och har minnesproblematik, berättar Fillemon.

"Hört talas om det i sagor"

Men Fillemon och Martha har inte bara fått lära sig om demens under sin vistelse i Trollhättan. Bägge två har även fått se snö för första gången.
– Snö är något vi bara hört talas om i sagor tidigare, säger Martha.

Utbytesstudenterna åker pulka för första gången.

Martha och Fillemon åker pulka för första gången.

Avtackning med kollegorna.

Avtackning med kollegorna. Martha och Fillemon fick varsin ryggsäck fylld med presenter från sin tid i Trollhättan.

Senast granskad 2019-03-04 av Katarina Loodh