Två personer står utomhus med jackor på en brygga vid kanalen. Hemtjänsten på Egna hem/Tingvalla deltar i pilotprojektet. På bilden syns enhetschef Sebastian Sjöström och medarbetaren Rawya Al-Saedi .

Kylda matlådor ska höja kvalitén

Trollhättans Stad håller på att se över hur maten tillverkas och levereras till omsorgstagare i hemtjänsten. Syftet är en ökad kvalité, säkrare livsmedelshantering och en större valfrihet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Idag pågår en process där Trollhättans Stads omsorgsförvaltning och serviceförvaltning undersöker hur kyld mat skulle kunna bli en del av vardagen i hemtjänsten.
– Vi har för avsikt att öka näringsinnehållet och kvalitén i maten vi serverar omsorgstagarna samt öka deras valmöjlighet och delaktighet, säger Sebastian Sjöström, enhetschef inom hemtjänsten.

Varmhållning av mat

Som det ser ut idag hämtar hemtjänstpersonalen maten i värmeskåp placerade runt om i Trollhättan. Den packas sedan ner i värmeväskor som är avsedda att hålla en värmekedja på 60 grader.
– Det vi vet idag är att vi inte kan garantera att den värmekedjan inte bryts. Det finns tyvärr exempel där maten tar över en timme att leverera. Maten riskerar då att inte hålla 60 grader när den når omsorgstagaren, säger Tommy Schreiner, enhetschef inom hemtjänsten.
– Varmhållning av maten som vi har idag i våra matlådor leder till att vi får förluster av de vattenlösliga vitaminerna. Framförallt vitamin C, tiamin och folat, säger Annika Erlandsson, måltidsutvecklare på Serviceförvaltningen.

Kylda matlådor

Processen med kyld mat som Trollhättans Stad ser över innebär att maten tillagas i storkök, paketeras och snabbt kyls ner till 4 grader. Sedan värms maten upp på plats hos omsorgstagaren.
– En av fördelarna med de här kylda matlådorna är att näringsinnehållet i maten bevaras och att vi minimerar risken för bakterietillväxt. Vi kommer även få en rätt som ser ut som den var från början. När den kylda matlådan värms sprids det dofter, vilket ger en känsla av nylagat, säger Annika Erlandsson.

Ökad valfrihet

Idag är omsorgstagarna bundna till en specifik rätt per dag. Med kylda matlådor kommer valfriheten öka.
– Våra omsorgstagare, eller våra matgäster som jag vill säga, kommer ha en meny av flera olika rätter att välja emellan. Denna meny kommer kontinuerligt bytas ut vilket innebär att man själv kan välja vad man vill äta, säger Annika Erlandsson.
– Omsorgstagarna kommer också kunna välja på ett helt annat sätt när de vill få sin mat serverad. Idag får de en tid då maten kommer, ofta mellan klockan 11–13, beroende på var i en leveranskedja de bor. Nu kommer det spannet att öka över nästan hela dagen. Omsorgstagaren kan då välja helt själv när man vill äta maten, säger Tommy Schreiner, enhetschef inom hemtjänsten.

Pilotprojekt

Just nu tittar Trollhättans Stad på ett pilotprojekt där en eller flera hemtjänstgrupper ska ingå.
– Tanken är att Serviceförvaltningen ska stå för mattransporten och att hemtjänstpersonalen ska hjälpa omsorgstagarna med tillredning och stöd vid måltid, säger Tommy Schreiner.

 ​​

Se filmen om kylda matlådor inom hemtjänsten på youtube

Senast granskad 2020-11-05 av JONHJO