Prästkrage

Kvinnofridsarbetet får mer beröm

– ny rapport lyfter fram Trollhättan som gott exempel

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I rapporten ”Öppna jämförelser 2015 – stöd till brottsoffer” framgick att Trollhättan var en av åtta kommuner i landet som lyckats bättre än andra med sitt kvinnofridsarbete.
Nu har den fördjupade analysen av dessa åtta kommuners arbete publicerats i rapporten ”Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet”, där SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) pekar ut fem framgångsfaktorer. Och

Trollhättan föräras som enda kommun ett eget kapitel – och får ett särskilt omnämnande: ”Av alla framgångsfaktorer som framkommit i den här undersökningen är Trollhättans Stad bärare av samtliga”. 

Gerd Holmgren, chef för enheten Mot våld i nära relationer i Trollhättans Stad, kommenterar rapporten så här:

– Vi är naturligtvis stolta över det arbete som bedrivs. Vi har varit framgångsrika eftersom arbetet har en tydlig struktur: Kvinnofridsfrågan är politiskt prioriterad, den tar in folkhälsoperspektivet och prioriterar samverkan, säger Gerd Holmgren.

Hon uppskattar naturligtvis erkännandet och berömmet i rapporten, men frågan är för viktig för att slå sig till ro.

– Det är inte aktuellt att slå sig för bröstet. Det är ett ständigt pågående utvecklingsarbete som vi måste bevaka. Det är en kunskapsfråga som kräver fortsatt hög prioritet och uppmärksamhet, avslutar Gerd Holmgren.

För ytterligare information kontakta Gerd Holmgren, chef för enheten Mot våld i nära relationer, 0520 – 49 50 70.

Våld i nära relationer

En relation på ömsesidig respekt. Ett liv fritt från våld. Vi hjälper dig dit!

Bro över älven i dimma

Samverkan mot våld i nära relation

Enheten mot våld i nära relation arbetar genom personalgrupper inom de olika samverkande myndigheterna för att stärka kunskapen kring våld i nära relationer, trafficking samt hedersrelaterat våld, i sin helhet och ur ett tydligt folkhälsoperspektiv.

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL