Ett 50-tal undersköterskor med surfplattor på Källstorpsgården under kick-off

Kick-off för digitalt arbete inom äldreomsorgen

Den 19 februari startade ett arbete inom vård och omsorg där digital teknik ska bidra till ökad aktivitet och upplevelse för äldre som bor på stadens vård- och omsorgsboenden.

Personer
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Ett 50-tal undersköterskor från hela staden har i dagarna träffats på Källstorpsgården för att påbörja ett arbete med att använda surfplattan som ett verktyg. Syftet är att hitta nya spännande och meningsfulla aktiviteter.
– Personalen har fått inspiration om hur surfplattan kan användas i våra verksamheter. Vi kommer att använda appar och webbsidor som öppet arkiv, minnenas journal, youtube, google earth, mat, musik och minnen, seniorportalen och mycket annat, säger Johanna Nyman, verksamhetsutvecklare inom välfärdsteknik.

Stimulera aktiviteter

Personalens användning av olika appar och webbsidor i surfplattan ska fungera som en brygga mellan kultur och generation, stärka relationer och vara ett stöd i samtal med de äldre. Omsorgsförvaltningen har köpt in en surfplatta till varje avdelning. Dessa ska användas för att stimulera äldre till olika aktiviteter i vardagen. Alla surfplattor har en så kallad DEP-tjänst, vilket innebär att de är försedda med ett specifikt innehåll med appar och länkar till webbsidor som är särskilt anpassade efter målgruppen. DEP-tjänsten gör också att Trollhättans Stads IT-avdelning kan ge support från distans.

Ett verktyg för äldre

Det fortsatta arbetet och de kommande träffarna kommer bygga på undersköterskornas egna erfarenheter och idéer om hur teknik kan användas som verktyg för aktivitet. Träffarna kommer även fyllas med inspiration från leverantörer och andra kommuner som arbetat med teknik i vård och omsorg.
– Det var stor uppslutning på den första träffen och alla visade ett stort engagemang och hade idéer på hur surfplattan kunde berika vardagen för de äldre. Vid nästa tillfälle i vår kommer alla ha med sig idéer, erfarenheter och tips till varandra som ska kunna användas för det fortsatta arbetet, säger Johanna Nyman.

Senast granskad 2020-02-21 av jonathan.hjort@trollhattan.se