Föreläsarna för dagen samlade utanför Lextorpskyrkan för en gruppbild.

Inspirationsdag kring demens

Den 19 april arrangerades en inspirationsdag kring demens. Syftet med dagen var att öka kunskapen om demens och skapa förutsättningar för en ännu bättre personcentrerad vård och omsorg.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Inspirationsdagen anordnades i samarbete med Svenska kyrkan i Lextorpskyrkan. Totalt deltog cirka 150 anställda inom vård och omsorg på förmiddagen och 150 stycken på eftermiddagen.

Exempel på ämnen som togs upp under dagen var bemötande, struktur, teamarbete, måltidens betydelse, att tyda signaler och välfärdsteknik.

– Vi vill ge våra medarbetare ökade kunskaper om demens och utveckla vårt sätt att arbeta i team så att vi kan ge en ännu bättre personcentrerad vård och omsorg, säger Camilla Sporring, enhetschef och en av arrangörerna för dagen.

Senast granskad 2018-04-20 av Jonathan Hjort