En ledsen flicka

Informationskväll om våld i nära relationer

Är du anhörig (t ex partner, förälder, syskon, barn, vän, kollega…) till någon som utsatts för våld i en nära relation? Önskar du mer information om vad våld i nära relationer innebär och vad det får för konsekvenser? Vill du veta mer om vad du kan göra för att hjälpa den som utsatts för våld i en nära relation?

Person
EnhetschefGerd Holmgren 0520-49 50 70
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Vi bjuder in till en informationskväll där du får möjlighet att öka din kunskap om våld i nära relationer. Du får vara anonym om du önskar.

OBS! Obligatorisk anmälan!
Anmälan sker via mail till sara.gavelin@trollhattan.se eller sms till 070-209 63 21 senast den 24 maj 2017.
Vi bjuder på kaffe och smörgås. Ange antal personer samt ev. specialkost.

Senast granskad 2017-05-07 av Jonathan Hjort