Närbild på två händer - en äldre och en yngre håller varandra i händerna

Hemtjänsten i centrum tog priset!

– årets verksamhetsutvecklare inom omsorg

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Årets verksamhetsutvecklare inom Omsorgsförvaltningen i Trollhättans Stad är Hemtjänsten i centrala staden.

Hemtjänst Centrala Staden har på ett nytt sätt satt fokus på hur man som personal kan påverka hur den enskilde brukaren känner delaktighet och inflytande.

Det är ett strategiskt arbete som bygger på intervjuer av brukare och kontinuerlig uppföljning av kontinuitet vad gäller insats, tid och personal. Arbetet sker tillsammans med forskare knutna till Högskolan Väst och vilar på en vetenskaplig grund. Enhetens arbetssätt, där personal intervjuar brukare man inte arbetar hos, kan vara en intressant metod att sprida.

Resultatet ska bearbetas och analyseras tillsammans med högskolan, för att sedan sammanställas i en rapport under nästa år.

Priset delas ut i samband med nämndens möte i Stadshuset (Sjuntorpsrummet) onsdag 16 december klockan 15.00.

Vid ytterligare frågor kontakta enhetschef Lena Jansson, 0520-49 51 59.

Senast granskad 2015-12-16 av Jonathan Hjort