Hej tonårsförälder!

Här kommer några tips till dig som tonårsförälder om hur du hjälper din tonåring att avstå från alkohol.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Midsommarafton, 24 juni - stängt. 

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Forskning visar att ungdomar som kan prata fritt om både bekymmer och glädjeämnen med sina föräldrar börjar dricka alkohol senare i livet. De konsumerar också mindre alkohol. Vart fjärde år undersöker Folkhälsomyndigheten skolbarns hälsovanor. I den senaste undersökningen svarade 74 procent av 15-åringarna att de har lätt att prata med sina föräldrar om saker som bekymrar dem. Andelen som har lätt att prata med sina föräldrar minskar dock med stigande ålder, bland både pojkar och flickor. Läs mer om tonåringar och alkohol på 

www.tänkom.nu

Föräldratips som hjälper tonåringar att avstå från alkohol

  • Visa tonåringen öppenhet, värme, respekt och tillgivenhet.
  • Måna om ett öppet och vänligt samtalsklimat hemma, så att tonåringen vill dela både glädjeämnen och bekymmer.
  • Dela måltider, sysslor och fritidsintressen med tonåringen. Förutom att samvaron är berikande för båda, följer du barnets utveckling på nära håll och kan snabbt upptäcka eventuella problem.
  • Visa intresse för tonåringens vänner och vad de gör på fritiden.
  • Sätt gränser kring alkohol.

 

Senast granskad 2020-10-21 av CECWIL