Hej då alkoholskador - Antilangningspåsar till länets 20-åringar

”Nej, nej, nej” står det på den tygkasse som i dagarna via posten skickas ut till länets 20-åringar. De 3 000 påsarna är en del av kampanjen ”Hejdå alkoholskador” som syftar till att få unga vuxna att låta bli att bjuda eller köpa ut alkohol till minderåriga.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Äldre kompisar och deras syskon är vanligaste källan till alkohol för minderåriga. Det är glädjande att vi även i år har en stor uppslutning i länet kring kampanjen, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare för drogförebyggande arbete i Västra Götalands län. 44 av 49 kommuner deltar.

CAN:s drogvaneundersökning bland skolelever i årskurs 9 i Västra Götaland visar att närmare var tredje elev som dricker alkohol får tag på den från sin partner, kompis eller kompisens syskon. Utmärkande för Västra Götaland är att lika många uppger att de fått alkohol av en annan vuxen langare som köpt ut. Det är högt i jämförelse med de andra storstadslänen.

– Vi har lyckats få föräldrar att vara restriktiva och inte bjuda eller köpa ut till sina tonåringar. Nu behöver vi ta ett extra tag och kommunicerar därför direkt via sociala medier med målgruppen under de kommande tre veckorna, säger Lennart Rådenmark.

Länsstyrelsen

FAKTA
Kampanjen ”Hejdå alkoholskador” inleddes 2014 och bedrivs av Länsstyrelserna i Västra Götaland, Stockholm och Skåne tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Kampanjen handlar dels om skador och annat tråkigt som kan hända unga som dricker alkohol och dels om vanliga myter kring unga och alkohol. Förutom utskick till 20-åringar i storstadslänen består kampanjen av animerade filmer som sprids via sociala medier.

Kontaktperson:Lennart Rådenmark, Länssamordnare för drogförebyggande arbete, 0736-60 52 89

Senast granskad 2020-09-17 av KATLOO