Gruppstart Trygga föräldrar

Vecka 46, den 17 november, är det gruppstart för Trygga föräldrar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trygga föräldrar är en föräldrakurs för dig med utländsk bakgrund med barn i åldrarna 12-18 år och som känner oro och har svårt att prata med ditt barn.

Gruppen leds av två utbildade gruppledare och gruppen träffas vid nio tillfällen, 1,5 timme per gång. Kursen är kostnadsfri.

Under kursen får du kunskap om:

  • Hur viktig du är som förälder för ditt barn genom att du lyssnar och är närvarande.
  • Vad som kan skydda ditt barn.
  • Vad forskning säger om vad barn behöver i olika åldrar.

Mer information och anmälan

Åsa Persson
0520-49 56 40
asa.persson@trollhattan.se 

Senast granskad 2021-10-28 av CECWIL