Vanligast är att en eller flera yngre personer intagit muskotnöt i berusningssyfte, men drabbats av ett flertal andra otrevliga symtom. Giftinformationscentralen vill därför bestämt avråda från denna utmaning, dels på grund av de obehagliga symtom som kan uppstå och dels för att sjukvården är hårt belastad redan som det är i rådande situation.

Utöver berusning och hallucinationer kan man drabbas av hjärtklappning, illamående, medvetandepåverkan och ibland även kramper, vilket kan innebära att man måste vårdas på sjukhus.

Mer information om muskot på Giftinformationscentralen