Personal utanför gruppboendena på Humlevägen där ett nytt arbetssätt testas. Medarbetarna Shadan, Dafina, Annette och Agneta utanför gruppboendena på Humlevägen där ett nytt arbetssätt testas.

Framgångsrikt koncept ökar delaktigheten

Just nu testas ett nytt arbetssätt på tre gruppboenden på Humlevägen. Projektet kallas ”Syltemodellen” och går bland annat ut på att öka delaktigheten hos medarbetarna.

Person
EnhetschefMaria Brodin 0520-49 54 07
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Syltemodellen är ett treårigt projekt som startade 2016. Trots att testperioden inte är över än så har personalen redan märkt stora förbättringar. Det man har gjort är att man har delat in personalen i fyra olika grupper utifrån medarbetarnas egna önskemål. På varje boende ansvarar en grupp för schema, en för aktiviteter, en för pedagogik och en för inköp.
– Det är inte lika sårbart längre vid sjukdom, utan det finns flera personer som kan göra uppgifterna. Det har blivit ett säkrare system och du vet alltid vad du ska göra när du kommer in, säger Agneta Christiansson, undersköterska och arbetsplatsombud på Humlevägen 80. 

Mer inflytande

Tack vare Syltemodellen har medarbetarna fått ett större ansvar och inflytande på arbetsplatsen.
– Medarbetarna får mer insyn i verksamheten och då blir arbetet mer meningsfullt. Det ger även en ökad förståelse för verksamheten, säger Maria Brodin och Maria Dahl, enhetschefer på Humlevägen 74, 80 och 118.

Brukare och anhöriga mer delaktiga

Indelningarna i grupper som täcker olika områden har gjort att stressen minskat bland medarbetarna. Att ha en egen grupp för aktiviteter har även bidragit till att brukare och anhöriga blivit mer delaktiga i processen.
– Jag tycker det här konceptet är jättebra! Alla blir involverande på ett eller annat sätt. Det känns väldigt spännande att vara igång med detta, säger Agneta Christiansson.

Senast granskad 2018-04-26 av Jonathan Hjort