Följ Enheten mot våld i nära relationer på Instagram

Enheten mot våld i nära relationer finns nu på Instagram under namnet enhetenmotvaldinararelationer.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Enheten mot våld i nära relationer finns nu på Instagram under namnet @enhetenmotvaldinararelationer. 

Enheten mot våld i nära relationer på Instagram

På enhetens Instagram får ni möta verksamhete, medarbetare och ta del av viktig information som rör området våld i nära relationer.

Senast granskad 2019-11-22 av Cecilia Wilson