Deltagarna från uppdragsutbildning som är färdigutbildade

Fler utbildade undersköterskor

Trollhättans Stad har fått fler utbildade undersköterskor och stödassistenter.

Person
Enhetschef Ulla-Carin Tegelberg 0520 - 49 53 08
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

I maj avslutades en uppdragsutbildning som Trollhättans Stad genomfört i samarbete med Kunskapsförbundet Väst. Under tre terminer har timanställda vårdbiträden utbildats till undersköterskor och stödassistenter. Utbildningen har skett på halvtid där studier kombinerats med arbete. Efter avslutad utbildning har deltagarna erbjudits fast anställning.
– Vi är jätteglada att kunna få in mer utbildad personal i våra verksamheter, säger Ulla-Carin Tegelberg, enhetschef för omsorgsförvaltningens enhet för personalförsörjning och bemanning.

Senast granskad 2020-05-26 av jonathan.hjort@trollhattan.se