Gruppbild på några av deltagarna efter avslutad utbildning. Personerna står bredvid varandra med varsin ros.

Fler utbildade undersköterskor och stödassistenter

Trollhättans Stad har fått fler nyutbildade undersköterskor och stödassistenter. Under tre terminer har timanställda vårdbiträden utbildats.

Person
Enhetschef Ulla-Carin Tegelberg 0520 - 49 53 08
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Trollhättans Stad har genomfört en uppdragsutbildning i samarbete med Kunskapsförbundet Väst. Uppdragsutbildningen har skett på halvtid, där timanställda vårdbiträden kombinerat studier med arbete under tre terminer. Efter avslutad utbildning har deltagarna erbjudits fast anställning.
– Vi har ett stort behov av mer kompetens till våra verksamheter. Det här är ett sätt för oss att få fler utbildade undersköterskor och stödassistenter anställda hos oss, säger Ulla-Carin Tegelberg, enhetschef i Trollhättans Stad.

Avslutningsceremoni

Uppdragsutbildningen avslutades med en högtidlig ceremoni på Vänerparken i Vänersborg. 
– Jag är glad att vi fick chansen att göra den här utbildningen. Det känns riktigt roligt att ha klarat utbildningen och att vara klar, säger Hanne, en av deltagarna i uppdragsutbildningen. 

Senast granskad 2019-12-19 av jonathan.hjort@trollhattan.se