Logotyp HBTQ-certifiering

Fler HBTQ-certifierade verksamheter

I veckan blev ytterligare två verksamheter inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen HBTQ-certifierade; Alkohol- och drogrådgivningen Pilen och Beroendestödsteamet!

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

HBTQ-certifikatet innebär att verksamheterna arbetar systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Begreppet HBTQ avser homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner.

I certifieringen igår bland annat att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning i fyra steg, att det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring.

Alla ska känna sig välkomna till våra verksamheter!

Skogsstig, solen letar sig igenom de ljusgröna bladverket

Missbruk

Har Du själv eller någon närstående problem med alkohol, narkotika eller spel, kan Du söka hjälp för att komma ur svårigheterna, genom att kontakta Verksamhetsområde Vuxen- och beroendestöd. Vårt stöd kan behövas lite eller mycket, under en kort period eller under lite längre tid.

Alkohol- och drogrådgivningen Pilen

Alkohol- och drogrådgivningen Pilen är en samtalsmottagning inom Trollhättans Stad och vänder sig till dig som är över 18 år och folkbokförd i kommunen.

Senast granskad 2018-10-28 av Cecilia Wilson