Logotyp HBTQ-certifiering

Fler HBTQ-certifierade verksamheter

I veckan blev ytterligare två verksamheter inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen HBTQ-certifierade; Alkohol- och drogrådgivningen Pilen och Beroendestödsteamet!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

HBTQ-certifikatet innebär att verksamheterna arbetar systematiskt med likabehandling, bemötande och mänskliga rättigheter. Begreppet HBTQ avser homosexuella, bisexuella, trans och queerpersoner.

I certifieringen igår bland annat att all personal har genomgått en grundläggande HBTQ-utbildning i fyra steg, att det finns rutiner för hur nyanställda ska introduceras och att det finns en plan för uppföljning och kvalitetssäkring.

Alla ska känna sig välkomna till våra verksamheter!

Skogsstig, solen letar sig igenom de ljusgröna bladverket

Missbruk

Har du själv eller någon närstående problem med alkohol, narkotika eller spel, kan du söka hjälp för att komma ur svårigheterna, genom att kontakta Verksamhetsområde Vuxen- och beroendestöd. Vårt stöd kan behövas lite eller mycket, under en kort period eller under lite längre tid.

Samtalsmottagningen Kraften

Samtalsmottagningen Kraften vänder sig till dig som är över 18 år och folkbokförd i kommunen. Kraften erbjuder råd och stöd till dig som vill göra en förändring kring alkohol, narkotika och spelproblem. Kraften vänder sig även till dig som är anhörig och som känner oro för någon i din närhet med dessa bekymmer. Det är kostnadsfritt att gå till Kraften och personalen har sekretess och tystnadsplikt.

Senast granskad 2018-10-28 av CECWIL