Bild på socialpsykiatrins områdeschef Helena Mårdstam utanför stadshuset samt en bild på brukarenkäten för socialpsykiatrin.

Fina brukarresultat för socialpsykiatrin

Socialpsykiatrin inom Trollhättans Stad fick väldigt fina omdömen i årets brukarenkät. Bland de personer som har boendestöd svarade hela 98 procent att de var nöjda sitt stöd.

Person
Områdeschef BiståndsenhetenHelena Mårdstam 0520-49 79 06
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Den senaste brukarundersökningen inom socialpsykiatrin gjordes 2014. Sedan dess har både svarsfrekvensen och nöjdheten ökat bland brukarna. Bland personer med boendestöd svarade 71 procent på brukarenkäten. 98 procent av dessa svarade att de var nöjda med boendestödet i sin helhet – en ökning med fyra procent jämfört med den senaste undersökningen.

Nöjdheten hade även ökat bland brukare boende i gruppbostad. 2014 svarade 78 procent att de var nöjda med boendet och stödet. 2017 hade den siffran ökat med tio procent till 88 procent.

– Vi är väldigt nöjda över dessa resultat och att nöjdheten ökar. Personalens engagemang och kunskap betyder oändligt mycket, säger Helena Mårdstam, områdeschef för socialpsykiatrin.

Nästa steg blir att fortsätta se över förbättringsområden och att jobba med att bevara det som är bra.

Relaterad information

Resultaten från brukarenkäterna

Senast granskad 2017-11-27 av Jonathan Hjort