Fem tips till tonårsföräldrar inför Valborg

Valborg är en riskhelg då många ungdomar kommer i kontakt med alkohol. Att prata med sitt barn om alkohol är att visa att man bryr sig.

Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen
 1. Visa att du bryr dig
  Prata med din tonåring om Valborg, vad ska de göra, vilka ska de träffa, var ska de vara. Berätta hur du ser på alkohol, tider osv.
 2. Bjud inte på alkohol och köp inte ut
  Forskning visar att tonåringar som bjuds på alkohol hemma börjar dricka tidigare och de dricker också mer Om du som förälder köper ut alkohol till ditt barn "visar" du att det är ok att de dricker. Risken att ditt barn råkar illa ut ökar också. .
 3. Hjälp till att säga nej
  Som förälder är det viktigt att ge sitt barn bra argument. Berätta att det är helt okej att säga nej, även när alla andra säger ja.
 4. Håll kontakten
  Det är bra att bestämma en tid under kvällen då ni kan höras av på telefon. Det är även bra att som förälder finnas tillgänglig om något skulle hända.
 5. Kom överens med andra föräldrar
  Prata med andra föräldrar om hur de ser på alkohol, vilka tider som gäller för deras barn och så vidare.

Läs mer på www.tonårsparlören.se

I Trollhättans Stad arbetar vi löpande med brottsförebyggande- samt folkhälsofrågor. Det förebyggande och främjande arbetet sker för alla invånare i kommunen.

Senast granskad 2017-04-28 av Jonathan Hjort