Vänstra bilden: Parma. Högra: Charlotta Englesson, arbetsterapeut Trollhättans Stad. Vänstra bilden: Parma. Högra: Charlotta Englesson, arbetsterapeut Trollhättans Stad.

EU-projekt för en bättre demensvård

Trollhättans Stad deltar i Demetra – ett EU-projekt vars syfte är att utveckla demensvården. Under maj 2019 arrangerades en träff i Parma, Italien.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Trollhättans Stad är med i SERN – ett icke-vinstdrivande nätverk som främjar erfarenhets- och kunskapsutbyte genom EU-projekt. Ett sådant projekt är Demetra, vars syfte är att utveckla vården för personer med demens. 

Arbetsterapeut deltog i Parma

I maj arrangerades en träff för Demetra i Parma, Italien. Från Trollhättans Stad deltog arbetsterapeuten Charlotta Englesson.
– Veckan var lärorik. Jag fick lära känna andra personer runt om i Europa som på olika sätt arbetar med personer med demens. Jag fick också nya kunskaper i olika förhållningssätt som man kan använda sig av inom demensvården, säger Charlotta.

I uppstartsfasen

Projektet Demetra är fortfarande i uppstartsfasen. Nästa steg är att ta fram en utbildning som ska implementeras. 
– Jag tycker det är spännande att få vara med och följa arbetet. Det finns ett behov av att utveckla och ta fram fler verktyg för personer som arbetar med demens. Både för att brukarna ska få det de behöver, men även för att personalen ska må bra och känna att de gör ett bra jobb, säger Charlotta Englesson.

Vad för lärdomar tar du med dig?

– Det är intressant att alla deltagare har ungefär samma bild av vilka utmaningar som finns inom demensvården, även fast vården är uppbyggd på väldigt olika sätt i de olika länderna som representeras i projektet. Jag tar även med mig något som Carlo Pruneti, professor i psykologi, pratade mycket om: "Det ska aldrig vara vårt syfte och mål att förändra på andra människor utan vår uppgift är att vi ska försöka förstå vår omvärld precis som den ser ut". Något vi kan ha med oss i alla situationer i livet och inte bara i vårt arbete. 

Relaterad information

Projektet finansieras av bland annat SERN som stått för alla Trollhättans Stads kostnader. Läs mer om:

SERN-nätverket

Projektet Demetra

Senast granskad 2019-11-14 av Jonathan Hjort