Två undersköterskor med munskydd och visir utanför ett äldreboende Undersköterskorna Rana Chammas och Jocelyne Nsabimana.

Ett år i pandemins tecken

Under mars månad 2020 gick Trollhättans Stads omsorgsförvaltning in i beredskapsläge på grund av covid-19-pandemin. Ett år senare är det fortfarande ett ansträngt läge, fast med nya förutsättningar och ett annat kunskapsunderlag.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

2020 var ett oerhört tufft och utmanande år för omsorgsförvaltningen. När den första vågen av covid-19 kom var det många nödlösningar som skedde ute i verksamheterna för att klara vardagen. Sedan dess har rutiner ändrats, riggningar har genomförts och avvägningar gjorts.

Personal

En röd tråd genom hela pandemin har varit en högre sjukfrånvaro än normalt med många frånvarande samtidigt. Personal har ryckt in för varandra, tillfälligt bytt arbetsplatser och kört extra långa pass för att hjälpa till där det behövts.
 – Vår personal ska ha en jättestor eloge för det arbete som har gjorts och fortfarande görs dagligen. Trots tuffa omständigheter har våra medarbetare sett till att människorna vi tar hand om får bästa möjliga förutsättningar, säger Jane Johansson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Serviceassistenter

Utöver den ordinarie personalens uppoffrande arbete har hjälp även kommit utifrån. När kampanjen ”Vi behöver dig” ägde rum under våren 2020 anmälde över 700 medborgare intresse att hjälpa till inom omsorgen.
Från maj 2020 till februari 2021 har ett 70-tal så kallade serviceassistenter varit inne för att avlasta stadens omsorgsverksamheter. Dessa personer har bland annat hjälpt till i köket, med städning, tvättning, aktivering, återvinning och posthantering för att frigöra tid för ordinarie personal att fokusera på vård och omsorg.
– Anledningen till att jag sökte tjänsten som serviceassistent är för att jag älskar att hjälpa andra oavsett arbete. Speciellt under den här perioden då vårdpersonal var och fortfarande är i stort behov av stöd på grund av Corona, säger Ibrahem Ali Ahmad som efter tiden som serviceassistent fått anställning som vårdbiträde inom hemtjänsten.

Egentester

För att snabbare få tillbaka medarbetare med lindriga symptom och säkerställa att personalen inte har covid-19 har det regelbundet arbetats med egentestning. Trollhättans Stad var bland de första kommunerna i Sverige att genomföra provtagning av personal genom egentester. Från maj 2020 till mars 2021 har över 6400 egentester genomförts.
– Jag har själv testat, och jag har träffat många kollegor som gjort testet flera gånger. Man blir stolt över hur ihärdigt våra medarbetare har testat sig för att säkerställa att vi inte sprider smitta. Personalen har verkligen tagit ett stort personligt ansvar i detta, säger Jonas Boström, utvecklingsledare.

Skyddsutrustning

Utöver att säkerställa att endast symptomfri personal är på plats har skyddsutrustning varit en viktig faktor i arbetet med att förhindra smittspridning.
– För att säkerställa tillgången till skyddsutrustning har det krävts många insatser och arbetet har underlättats enormt av den hjälp vi fått från Trollhättans Stads centralförråd och den förståelse som funnits hos medarbetarna som använt skyddsutrustning dagligen. Det har stundtals varit tvära kast mellan rekommendationer, tillgången har varierat och rutiner har ändrats flera gånger under det senaste året. Trots detta har personalen visat en fantastiskt hög förmåga att anpassa sig till förutsättningarna, hjälpa varandra och ställa upp med förslag på lösningar, säger Moa Grandin, utvecklingsledare.

På drygt ett år har ungefär en miljon handskar gått åt inom omsorgsförvaltningen, 6000 liter handdesinfektion, 3000 liter ytdesinfektion, 7000 visir och ungefär en halv miljon munskydd.

Vaccination

Under 2021 är det stort fokus på vaccination mot covid-19. Men för omsorgsförvaltningens del hann man komma igång redan i slutet av 2020 – något man var först med i Fyrbodal. Kommunen har haft ansvaret att vaccinera personer på särskilda boenden för äldre samt personer med hemsjukvård. Under vecka sju fick de sista personerna på stadens vård- och omsorgsboenden sin andra dos vaccin och under vecka 11 avslutades vaccineringen för personer med hemsjukvård.

Personalvaccinationer

När det kommer till personalvaccinationer är det Västra Götalandsregionen som ansvarar för vaccinationen. Den 12 mars 2021 hade 1180 medarbetare i omsorgsförvaltningen hunnit vaccineras med den första dosen.
 – Det känns väldigt glädjande att vi är färdiga med vaccinationen för de som vi ansvarar vi för och att vi har kommit en bit på vägen med personalvaccinationerna. Nu fortsätter arbetet med förberedelserna inför nästa fas, säger Jane Johansson, förvaltningschef.

Senast granskad 2021-03-15 av Jonathan Hjort