Undersköterskan My utanför Källstorpsgården My, undersköterska på Källstorpsgården, var den första personen som genomförde ett egentest.

Egentester får tillbaka personal snabbare

Trollhättans Stad erbjuder personal inom omsorgsförvaltningen egentester för coronaviruset covid-19. Sedan provtagningarna startade har allt fler personal kunna återvända snabbare till arbetet.

Person
Utvecklingsledare Jonas Boström 0520 - 49 71 12
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Den första personen som genomförde egentestet var undersköterskan My på Källstorpsgården.
– Det gick fort och smidigt att göra testet, säger hon.
Efter provresultatet har My kunnat återgå till arbetet.
– Det kändes skönt när man fick veta att provresultat var negativt och att man kunde komma tillbaka till jobbet. Jag tycker det är bra att personalen får möjlighet att testa sig, säger My.

40-tal testade

Efter ungefär en vecka med egentester har ett 40-tal personer hunnit testas.
– Vi har fått tillbaka jättemånga personer i arbete snabbare tack vare egentesterna. Det är väldigt positivt eftersom vår omsorgspersonal är jätteviktiga och verkligen behövs ute i verksamheterna, säger Jonas Boström, utvecklingsledare.

Relaterad information

Så fungerar testet

Egentestet är frivilligt och det är ansvarig enhetschef i samråd med medarbetaren som beslutar om provtagning ska genomföras. För att testet ska fungera krävs det att personen haft lindriga symptom i minst 24 timmar när egentestet genomförs.

Hur många egentester kan göras?

Trollhättans Stad har ingen begränsning över hur många personer som kan erbjudas egentester. Egentestet är frivilligt, och staden erbjuder testet till så många som möjligt som uppfyller Västra Götalandsregionens kriterier.

Hur lång tid dröjer provresultatet?

Från att medarbetaren har genomfört egentestet dröjer det ungefär 1–2 arbetsdagar innan provsvaret är klart och har meddelats till medarbetaren.

Vid negativt provresultat

Vid negativt provsvar kontaktar medarbetaren ansvarig enhetschef för att bestämma när och hur en återgång till arbetet ska gå till.

Vid positivt provresultat

Skulle testet visa ett positivt resultat för covid-19 måste medarbetaren följa angivna förhållningsorder enligt smittskyddslagen. Dessa åtgärder meddelas automatiskt till medarbetaren i samband med provresultatet.

Läs även: Startskott för provtagning av personal

Senast granskad 2020-05-04 av jonathan.hjort@trollhattan.se