Äldre dam sitter i ett kök och använder en surfplatta för e-handel.

E-handel ska öka delaktigheten hos äldre

I Trollhättans Stads omsorgsförvaltning provar man nya sätt för att öka delaktighet, självständighet och trygghet hos äldre. Något som testas just nu är matinköp via e-handel.

Person
KommunikatörJonathan Hjort 0520-49 65 06
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Den digitala tekniken öppnar nya dörrar för personer som av olika anledningar inte har förmåga att ta sig till matbutiken. Genom att personal kommer hem till brukare med en surfplatta kan brukaren få hjälp att handla hemifrån. Det ger även brukare tillgång till en större del av butikens utbud.

– Genom att öka brukarens delaktighet i inköpet vill förvaltningen ge inspiration till en mer varierad kost, tillgång till ett större utbud av varor och kännedom om aktuella butikspriser och erbjudanden. Att göra inköpen via e-handel ger också personalen möjlighet att förlägga arbetstid hemma hos brukaren i stället för i butiken, säger Johanna Jansson och Anette Kronlid, som arbetar med olika projekt kring välfärdsteknik i omsorgsförvaltningen.

Exempel på fördelar med matinköp via e-handel:

  • Ökad valfrihet och tillgång till ett större utbud av varor.
  • Inspiration till en mer varierad kost.
  • Personalens resurser läggs hos brukaren och inte i butiken.
  • Minskar det fysiskt tunga arbetet med att packa och leverera varorna.
Senast granskad 2017-09-26 av Jonathan Hjort