Maria Bred sitter i en soffa och använder sin mobiltelefon som ett hjälpmedel för att komma ihåg saker.

Digitala hjälpmedel underlättar brukares vardagsliv

Just nu pågår flera projekt kring välfärdsteknik i Trollhättan Stads omsorgsförvaltning. Brukare får testa digital teknik som tagits fram för att underlätta deras vardagsliv.

Person
Kommunikatör Jonathan Hjort 0520-49 65 06
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Maria Bred är en av personerna som fått testa digital teknik i projektet. Eftersom Maria har svårt med att planera och komma ihåg saker har hon fått testa en HållKoll-app.
– Det är som en kalender. Man lägger in saker och kan välja tider, färg, checklistor och bilder, berättar Maria.

Användaren kan själv välja om man vill ge kalenderbehörig till någon stödperson. På så sätt kan till exempel en anhörig, eller personal, lägga in kalenderhändelser och påminnelser även fast de befinner sig någon annanstans. Stödpersonen kan även se om brukaren har checkat av olika aktiviteter.
– Den här digitala kalendern är jättebra hjälpmedel. Nu har jag mycket mer koll och det är så skönt, säger Maria.

Senast granskad 2017-09-18 av Jonathan Hjort