Bild på Sofia hemma i hennes lägenhet tillsammans med Anette som hjälper henne med den digitala tekniken.

Digital teknik hjälper Sofia i vardagen

Sofia bor i egen lägenhet och har boendestöd några gånger i veckan. Som hjälpmedel har hon bland annat en digital kalender som hjälper henne att bli mer delaktig och självständig när personalen inte är på plats.

Person
KommunikatörJonathan Hjort 0520-49 65 06
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen har flera aktiviteter på gång för att implementera välfärdsteknik och kunna erbjuda insatser på nya sätt. Med hjälp av digitala hjälpmedel kan teknikstödet anpassas utifrån den specifika personens behov.   

För Sofias del har tekniken gjort stor skillnad i vardagen. Till exempel läser hennes smarttelefon upp de meddelanden som hon får. Hon kan även själv, med ett enkelt knapptryck, prata in ett meddelande som sedan skickas i textformat.

Bildguide för ökad självständighet

Sofia använder sig både av en smarttelefon och en surfplatta i vardagen. I surfplattan har hon flera bildguider som stöd. Dessa bilder visar steg för steg hur man genomför olika vardagssysslor.

De digitala hjälpmedlen hjälper även Sofia att komma ihåg saker. Hon kan exempelvis se bilder på personalen från boendestödet så att hon alltid vet vem som kommer just den dagen.

Filmat inslag där Sofia visar hur hon använder tekniken

Senast granskad 2018-01-11 av clara.bengtsson@trollhattan.se