Delta i enkät om trygghet och säkerhet

800 Trollhättebor har valts ut för att delta i en undersökning om trygghet och säkerhet, och deras svar är viktiga. – Hjälp oss att arbeta för ett säkrare Trollhättan, säger Kristina Hedman, säkerhetschef i Trollhättans Stad.

Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

Denna vecka får 800 slumpvist utvalda Trollhättebor i åldern 18–79 år en förfrågan från MSB (Myndigheten för samhällsbeskydd och beredskap) om att delta i en undersökning om trygghet och säkerhet.

Totalt tillfrågas 43 600 personer i landet. Syftet är att få en kunskap om hur människor i olika åldrar, i olika delar av landet, och med olika bakgrund ser på sin egen trygghet och säkerhet. Frågeområden som täcks är olyckor, samhällsstörningar, informationssäkerhet och förväntningar på räddningstjänst, polis och ambulans. 

Trollhättans Stad har valt att satsa extra på undersökningen genom att utöka antalet deltagare i enkäten.  
– Vi har valt att vilja ha med extra många deltagare eftersom det är viktigt för oss att få invånarnas perspektiv på hur vi kan bli bättre på att arbeta förebyggande för att Trollhättan ska uppfattas tryggare och säkrare, säger Kristina Hedman, säkerhetschef i Trollhättans Stad.

På MSB:s hemsida kan du läsa mer om undersökningen:
Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap

 

 

Senast granskad 2018-09-06 av Per Ivarsson