Gruppbild på deltagarna som promenerar till Stockholm samt en bild på en deltagare som håller upp en karta som visar promenadsträckan.

Daglig verksamhet ska promenera till Stockholm

Den dagliga verksamheten VIGGEN satsar på hälsofrämjande aktiviteter under våren. En gemensam aktivitet för gruppen är att promenera en sträcka som motsvarar avståndet mellan Trollhättan och Stockholm.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

VIGGEN är en daglig verksamhet på Furulundsvägen i Trollhättan. Den dagliga verksamheten öppnade i samband med kvarteret Gulsparvens invigning 2019. Under 2020 har VIGGEN dragit igång en hälsofrämjande satsning för att öka deltagarnas vardagsmotion.
– En aktivitet som vi alla i gruppen kan utföra och som vi gemensamt kom fram till var att vi ska promenera till Stockholm. Detta kommer vi göra tillsammans där vi alla är delaktiga från planering till genomförande. Vi utvecklar också självständighet genom olika uppdrag och personliga anpassningar, säger Gabbie Bergman, stödassistent.

Start 9 mars

Med hjälp av Rehabenheten har deltagarna på VIGGEN genomfört varsitt förenklat konditionstest inför uppstarten den 9 mars.
– Det kommer att gå att följa oss på omsorgsförvaltningens instagram-konto under våren då vi stannar i olika städer längs vägen! Med hjälp av varsin stegräknare kommer vi ta oss hela vägen till Stockholm, säger Therees Johansson, stödassistent.

Omsorgsförvaltningens instagram-konto

Relaterad information

Daglig verksamhet innebär en meningsfull sysselsättning som ger stimulans, personlig utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället för en person med behov.

Daglig verksamhet/sysselsättning

Senast granskad 2020-03-09 av Jonathan Hjort