Utvecklingsledarna Moa och Joakim inspekterar en leverans av handskar. Utvecklingsledarna Moa och Joakim inspekterar en leverans av cirka 300 000 handskar. Vid behov hjälper de även till och kör ut skyddsutrustning till enheter.

Central samordning av skyddsutrustning

Trollhättans Stad arbetar med kontinuerliga inventeringar och beställningar för att säkerställa att det finns tillräckligt med skyddsutrustning inom omsorgen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Precis som för övriga kommuner i Sverige har Trollhättan ett ansträngt läge när det kommer till skyddsutrustning. Trollhättans Stad arbetar hela tiden med att säkerställa att samtliga enheter inom omsorgsförvaltningen har tillgång till nödvändig skyddsutrustning. Leveranser av skyddsutrustning sker löpande och fördelas ut till verksamheterna så fort det kommer in nytt. Det görs även extrabeställningar centralt för att täcka behovet.
– När ordinarie leverantörer inte kan leverera full volym kan verksamheterna komplettera sin beställning från kommunens centralförråd. Vi har även rutiner framtagna för olika scenerier om det skulle bli akut brist, säger Moa Grandin, utvecklingsledare i stadens samordningsgrupp för skyddsutrustning.

Löpande inventering

En inventering av skyddsutrustningen sker varje måndag och torsdag ute i omsorgsverksamheterna.
– Uppgifterna rapporteras in i ett verktyg på vårt intranät. På så sätt kan vi få en överblick av vad för skyddsutrustning som finns och var den finns. Vid behov kan vi snabbt fördela om skyddsutrustningen mellan olika verksamheter om det skulle krävas, säger Joakim Borgh, utvecklingsledare i stadens samordningsgrupp för skyddsutrustning.

Senast granskad 2020-05-08 av JONHJO