Händer som befinner sig på en tangentbord

Biståndsenheten lanserar säker e-brevlåda

Den 1 februari 2021 lanserar Biståndsenheten en säker e-brevlåda. Genom e-brevlådan kan privatpersoner, myndigheter och anställda inom Trollhättans Stad skicka handlingar till Biståndsenheten.

Person
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Exempel på handlingar som går att skicka till den säkra e-brevlådan är samtycke, läkarintyg och handlingar som ska till en specifik handläggare. E-brevlådan bevakas måndag-fredag fram till klockan 16:30.

Säker e-brevlåda

Intern registrering

Personer som arbetar inom Trollhättans Stad och vill registrera ett ärende i den säkra e-brevlådan gör det via länken Säker e-brevlåda, intern registrering.

Säker e-brevlåda, intern registrering

Senast granskad 2021-02-01 av Jonathan Hjort