Besöksstopp på äldreboenden

Från och med den 1 april gäller besöksstopp på Trollhättans Stads vård- och omsorgsboenden.

Personer
Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

På grund av det rådande läget med coronaviruset covid-19 har Trollhättans Stad uppmanat till restriktivitet gällande besök på kommunens vård- och omsorgsboenden de senaste veckorna. Under tisdagen beslutade regeringen att samtliga kommuner i Sverige ska införa besöksstopp på sina äldreboenden från och med den 1 april.
– Vi följer självklart myndigheternas direktiv. Vår prioritering i nuläget är att skydda våra boende från smittspridning, säger Jane Johansson, förvaltningschef.  

Beslutet innebär att inga besök på vård- och omsorgsboenden får göras av utomstående eller anhöriga. Undantag kan endast ske om det finns särskilda omständigheter och om risken för smittspridning är liten. 
– Beslutet gäller tills vidare och vi kommer informera så fort vi får några nya direktiv. Har man några frågor och funderingar kan man vända sig till närmaste enhetschef, säger Jane Johansson.

Senast granskad 2020-03-31 av Jonathan Hjort