Besök på särskilda boenden för äldre

Med start den 1 oktober 2020 kan närstående återigen besöka äldreboenden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden för äldre i Sverige. Beslutet grundar sig på den minskade smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ute i äldreomsorgens verksamheter tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer. 
– Det känns jättebra att regeringen har fattat det här beslutet. Vi är väldigt glada att återigen kunna ta emot närstående inne på våra äldreboenden under säkra förhållanden, säger Jane Johansson, förvaltningschef.

Grundriktlinjer för besök

 • Besökare ska vara helt symptomfria
 • Besök ska endast ske i den enskildes lägenhet
 • Besökare ska hålla avstånd och begränsa fysisk kontakt
 • För att kunna genomföra smittspårning vid eventuellt sjukdomsutbrott ska besök föranmälas till avdelningen innan. Namn och vem man besöker ska skrivas upp
 • Max två besökare är välkomna per tillfälle/boende för att kunna hålla avstånd och undvika trängsel i lägenheten.
 • God handhygien före, under och efter besök. Handtvätt med handsprit erbjuds i samband med ankomst till boendet. Det finns att tillgå innanför ytterdörren. Möjlighet till handtvätt och handdesinfektion finns därefter i lägenheten
 • Ytterdörrarna kommer vara låsta. Besökare som bestämt mötestid ringer till avdelningen så möter personal upp och ledsagar till den enskildes lägenhet då besökare inte ska vistas i de gemensamma utrymmena på egen hand (för att minska smittspridning).
 • Kan man besöka den boende utan att vistas i de gemensamma utrymmen, till exempel vid egen ingång, kan man sköta besöket självständigt (dock med föranmälan för smittspårning)

Ytterligare lokala rutiner för besök kan finnas på det särskilda boendet. Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott av covid-19.

Relaterad information

 • Trollhättans Stad uppmanar/rekommenderar besökare att ta med egen skyddsutrustning om man vet med sig att det blir svårt att hålla avstånd
 • Trollhättans Stad tillhandahåller skyddsutrustning vid särskilda fall 
 • Närvarolista kring besök kommer fyllas i av personal för att smittspårning ska kunna göras vid ett eventuellt utbrott av covid-19
Senast granskad 2020-10-06 av JONHJO