Besöksförbud på äldreboenden upphör 1 oktober

Med start den 1 oktober 2020 kan närstående återigen besöka äldreboenden.

Enhet Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Omsorgsförvaltningen

Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden för äldre i Sverige. Beslutet grundar sig på den minskade smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ute i äldreomsorgens verksamheter tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer.
– Det känns jättebra att regeringen har fattat det här beslutet. Vi är väldigt glada att återigen kunna ta emot närstående inne på våra äldreboenden under säkra förhållanden, säger Jane Johansson, förvaltningschef.

Riktlinjer för exakt hur besöken ska gå till kommer komma inom kort.
– Det är viktigt att vi fortsätter följa myndigheternas rekommendationer kring säkra avstånd och att man stannar hemma om man känner av några symptom, säger Jane Johansson.

Senast granskad 2020-09-16 av jonathan.hjort@trollhattan.se