Logga Pilen

Återfallsprevention i grupp

Önskar Du verktyg och strategier och har bestämt dig för att sluta alternativt minska din alkohol/droganvändning?

Enhet Samtalsmottagningen Kraften Gärdhemsvägen 26, vån 4 Box 931, 461 29 Trollhättan 0520-49 72 40 (säkrast vardagar kl 7.30-8.30)

Alkohol- och drogrådgivningen Pilen erbjuder återfallsprevention (ÅP) i grupp varje termin. Kursen syftar till att ge Dig kunskap och verktyg för att nå din målsättning. Syftet med återfallsprevention är att lära sig nya färdigheter och ett nytt sätt att tänka för att bryta ett problembeteende genom att: öka förmågan att känna igen sina risksituationer för återfall, bli mer medveten om konsekvenserna av problembeteendet, bli uppmärksam på personliga konsekvenser av att dricka eller ta droger samt att hitta alternativ till att dricka eller ta droger.

Nästa kurs i återfallsprevention startar måndagen 13 november kl. 16.00-17.30. Gruppen kommer att bestå av en mindre grupp på max 6-8 deltagare. För mer information om vad återfallsprevention, ÅP innebär och vilket stöd det kan innebära för Dig, ring oss på telefon 0520-49 72 40 eller kontakta oss på pilen@trollhattan.se.

Varmt välkommen!

Samtalsmottagningen Kraften

Samtalsmottagningen Kraften (före detta Alkohol och drogrådgivningen Pilen) vänder sig till dig som är över 18 år och folkbokförd i kommunen. Kraften erbjuder råd och stöd till dig som vill göra en förändring kring alkohol, narkotika och spelproblem. Kraften vänder sig även till dig som är anhörig och som känner oro för någon i din närhet med dessa bekymmer. Det är kostnadsfritt att gå till Kraften och personalen har sekretess och tystnadsplikt.

Senast granskad 2018-01-10 av clara.bengtsson@trollhattan.se