Pengar i närbild, sedlar och mynt

Ändrade rutiner gällande utskick av återansökningsblankett

Från och med 1 januari 2016 skickar vi inte längre ut återansökningsblankett och svarskuvert till er med försörjningsstöd.

Enhet Enheten för socialt stöd och försörjning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Enheten för socialt stöd och försörjning

Om du vill ansöka om försörjningsstöd måste du uppsöka vår reception (Stadshuset, våning 2) och hämta en blankett som du fyller i och lämnar in på plats, tillsammans med aktuella underlag så som kontoutdrag och eventuella fakturor.

Senast granskad 2016-05-12 av Clara B