Samlade länkar

Här kan du hitta mer information inom området konsumenträtt.

Person
Konsument Trollhättan 0520-49 70 08 Djupebäcksgatan 21
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Konsumentverket
Konsumentverket är en statlig myndighet som är till för dig som konsument.

Allmänna reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister.

Kronofogden
Kronofogden är en statlig myndighet som arbetar med skulder. Syftet med vår verksamhet är att den som har pengar att fordra ska få hjälp att driva in dem.

Konsument Europa
Konsument Europa ger dig som konsument goda råd när du ska handla över gränserna inom EU.

Konsumenternas energimarknadsbyrå
Rådgivning om el för privatpersoner. Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.

Råd & Rön
Råd & Rön ger dig klara och raka besked om varor och tjänster. Har du Råd & Rön behöver du inte ägna så mycket tid åt att kartlägga och undersöka vad som passar dig bäst i det överväldigande utbudet.

Omboende.se
Det du behöver veta om boende.  

Konsumenternas Tele- och Internetbyrå, Telekområdgivarna
Konsumenternas tele- TV- & Internetbyrå är en självständig organisation som ger objektiv information och vägledning kostnadsfritt till konsumenter kring tele-, TV- och Internetabonnemang.

Post- och Telestyrelsen
Kommunikations­myndigheten PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikations­tjänster.

Senast granskad 2019-07-19 av Cecilia Wilson