Fysioterapeut hjälper patient utanför Tallbacken rehabcentrum.

Rehabcentrum

På Tallbackens Rehabcentrum finns olika former av rehabilitering för personer med funktionsnedsättningar.

Enhet Tallbackens Rehabcentrum Telefontid 07.30-09.30 0520 - 49 50 15

Tallbackens Rehabcentrum har korttidsboende för individuell planering, avlösning, dagrehabilitering samt hemrehabilitering och hjälpmedel.

  • Älvan - korttidsboende för individuell planering, avlösning (23 platser)
  • Dagrehabilitering (20 platser)
  • Hemrehabilitering
  • Hjälpmedel (behandlingshjälpmedel samt hjälpmedel för stöd i det dagliga livet)
Bild på entrén till Tallbacken.

Korttids- och växelboende

Korttidsboende innebär ett tillfälligt boende utanför det egna hemmet för dig som är äldre eller funktionsnedsatt.

Fysioterapeut och arbetsterapeut på väg på patientbesök med utrustning.

Rehabilitering

Du som har en funktionsnedsättning på grund av skada, sjukdom eller ålder och är i behov av rehabilitering kan få insatser via Rehabcentrum.

Senast granskad 2019-07-01 av Jonathan Hjort