Patientskada

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen.

Patientskada enligt patientskadelagen

  1. Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  2. Fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
  3. Felaktig diagnos
  4. Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  5. Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  6. Ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Skadeanmälan

Du som har drabbats av en patientskada hos Trollhättans Stad har möjlighet att vända dig direkt till vårt försäkringsbolag Svenska Kommun Försäkrings AB med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten på deras hemsida och skicka den till Svenska Kommun Försäkrings AB. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.

Skadeanmälan Svenska Kommun Försäkrings AB

Senast granskad 2020-09-18 av JONHJO