Ett antal glada människor i en stad

Jag vill få en Språkvän

Vill du läsa känna en svensk? Du som är ny i Sverige kan anmäla att du vill få en Språkvän. Du kan få träffa en person, ett par eller en familj. Kanske blir ni goda vänner?

Personer
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Välkommen med din anmälan!

Tipsa gärna vänner och bekanta.

Om du är en person och vill träffa en annan person, matchar vi dig med någon som har samma kön som du. För matchning med familjer, par eller grupper spelar könet ingen roll.

 

Jag vill få en Språkvän
Jag är: (Obligatoriskt fält)
Jag har uppehållstillstånd från Migrationsverket: (Obligatoriskt fält)
Kunskaper i svenska: (Obligatoriskt fält)
Jag är gift eller sambo (Obligatoriskt fält)
Det är viktigt att vi har liknande intresse: (Obligatoriskt fält)
Det är viktigt att vi har liknande utbildning eller yrkesbakgrund: (Obligatoriskt fält)
Det är viktigt att barnen är i samma ålder:
Jag vill träffa: (Obligatoriskt fält)
Personuppgifterna inom Trollhättans Stad behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Genom att anmäla/ansöka godkänner du att information du lämnar får lagras och bearbetas utifrån det ändamål anmälan/ansökan är ämnad för. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra myndigheter eller till enskild om detta följer av lag eller annan författning. Myndigheten tar hänsyn till gällande sekretessbestämmelser. Du har rätt att begära utdrag av de behandlingar av personuppgifter som gäller dig samt begära rättelser på felaktiga uppgifter. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@trollhattan.se
Godkännande: (Obligatoriskt fält)
Senast granskad 2019-05-07 av Cecilia Wilson