Bollar från olika sporter

Föreningsguide

Är du nyanländ till Sverige och är intresserad av att ta del av föreningslivet som finns i Trollhättan? Föreningsguide kan hjälpa dig med att ta kontakt med en förening som du tycker verkar intressant.

Personer
Enhet Enheten för nyanlända Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På Introduktionscentrum (IC) och Enheten för nyanlända sker den första kontakten med den nyanlände. Vi hjälper där till med kontakten med föreningslivet. I Trollhättan finns cirka 360 olika föreningar.

Trollhättans Stad har fått beviljat medel från Länsstyrelsen att bedriva projektet Föreningsguide. Syfte med projektet är att öka möjligheten till svenskinlärning och att bidra till ett nätverk som underlättar integreringen i Trollhättan och det svenska samhället.

För förening

Om en nyanländ person önskar ta del av er förenings utbud kommer vi att kontakta er. Ni är även välkomna att ta kontakt med oss för att anmäla intresse att delta i projektet Föreningsguide.

Senast granskad 2018-03-23 av Cecilia Wilson