Bollar från olika sporter

Föreningsguide

Är du nyanländ till Sverige och är intresserad av att ta del av föreningslivet som finns i Trollhättan? Föreningsguide kan hjälpa dig med att ta kontakt med en förening som du tycker verkar intressant.

Personer
Enhet Enheten för nyanlända Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På Introduktionscentrum (IC) och Enheten för nyanlända sker den första kontakten med den nyanlände. Vi hjälper där till med kontakten med föreningslivet. I Trollhättan finns cirka 360 olika föreningar.

Trollhättans Stad har fått beviljat medel från Länsstyrelsen att bedriva projektet Föreningsguide. Syfte med projektet är att öka möjligheten till svenskinlärning och att bidra till ett nätverk som underlättar integreringen i Trollhättan och det svenska samhället.

För förening

Om en nyanländ person önskar ta del av er förenings utbud kommer vi att kontakta er. Ni är även välkomna att ta kontakt med oss för att anmäla intresse att delta i projektet Föreningsguide.

 

Ansökan till föreningsliv
Jag är man eller kvinna (Obligatoriskt fält)
Personuppgifterna inom Trollhättans Stad behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Genom att anmäla/ansöka godkänner du att information du lämnar får lagras och bearbetas utifrån det ändamål anmälan/ansökan är ämnad för. Personuppgifterna kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra myndigheter eller till enskild om detta följer av lag eller annan författning. Myndigheten tar hänsyn till gällande sekretessbestämmelser.Du har rätt att begära utdrag av de behandlingar av personuppgifter som gäller dig samt begära rättelser på felaktiga uppgifter. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande. Kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@trollhattan.se
Godkännande: (Obligatoriskt fält)
Senast granskad 2019-06-17 av Cecilia Wilson