Kommunikationsstöd för människor på flykt

Idag flyr människor till Sverige. Många av dem är barn, och många kommer ensamma. I mötet med det svenska samhället uppstår kommunikationssvårigheter eftersom vi inte talar samma språk. Det kan också vara svårt att sätta ord på det man har upplevt. Då kan man använda bilder som stöd i kommunikationen.

Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Bilder kan vara till hjälp när språket inte räcker till och fungera som en brygga mellan två språk.

De gör det lättare både att förstå och att själv kunna säga något. De här bildstöden är framtagna för att samtala med människor som flytt från svåra omständigheter.

Kontakt

DART är ett kommunikations– och dataresurscenter som tillhör Område 1 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. De arbetar med kommunikationsstöd av olika slag.

Med medel från Arvsfonden driver de ett projekt som heter KomHIT—kommunikationsstödjande insatser inom barnsjukvård. Inom detta projekt har webbtjänsten Bildstöd tagits fram.

Kommunikationsstöd för människor på flykt

För att läsa mer om DART och KomHIT kan du gå in på deras respektive webbsidor.

Senast granskad 2016-01-19 av Katarina Loodh