Flera händer i en cirkel

Flyktingkatastrofen - så kan du hjälpa till i Trollhättan!

Många ringer in till Trollhättans Stad och undrar om man kan göra något i den rådande flyktingsituationen. Det är otroligt vad mycket goda viljor och krafter det finns i Trollhättan, och det känns fantastiskt att bo i ett samhälle där så många faktiskt vill hjälpa till! Här listar vi enheter som du kan vända dig till.

Enhet Kommunikationsavdelningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunikationsavdelningen

Tillsammans gör vi skillnad!

Det är många som vill göra en insats för de människor som tvingats fly till Sverige. Här hittar du information om hur du kan hjälpa till i Trollhättan. 

Enheten för nyanlända

Enheten för nyanlända jobbar med frågor om flyktingmottagning, information om invandrare och flyktingfrågor, samt rådgivning.

Asbed Kurdian är integrationskonsulent och projektledare på Integrationsenheten. Han jobbar med mottagning av barnfamiljer och vuxna flyktingar. Honom kan du vända dig till med de frågor du har. Du når Asbed på nummer 0520-49 70 70 och e-post asbed.kurdian@trollhattan.se

Familjehem

Många miljoner människor är just nu på flykt i Europa, och just nu kommer flera ensamkommande barn och ungdomar. Kan du och din familj tänka er att stötta ett eller flera av dessa barn? Trollhättans Stad behöver fler familjehem där barn och ungdomar som lämnat värsta tänkbara scenario för att fly ensamma till ett främmande land kan hitta trygghet.

Om du kan erbjuda ett tryggt och stabilt hem och om du har plats i både rum och hjärta för ett barn till, så är du välkommen att kontakta våra kollegor på Enheten för ensamkommande barn, Inger 0520-497155 eller Maggan 0520-497186.

www.trollhattan.se/familjehem
www.facebook.com/familjehemtrollhattansstad

Bli god man

I takt med det ökade antalet ensamkommande barn ökar också behovet av frivilliga som kan ta på sig uppdraget som gode män.

En god man har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör det ensamkommande barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Den gode mannen ska se till så att barnet får en bra första tid i Sverige.
Rent praktiskt skulle det kunna handla om att stödja barnet i asylprocessen, se till så att barnet får en fungerande skolgång, företräda barnet vid hälso- och sjukvård och förvalta barnets tillgångar.

Läs mer om hur du blir god man för ensamkommande barn på trollhattan.se

Anmälan intresse för att bli god man för ensamkommande flyktingbarn

Om du är intresserad och vill veta mer kan du höra av dig direkt till overformyndaren@trollhattan.se eller ring 0520-49 70 14, som har telefontid måndag - torsdag 13.30-15.00.

Flyktingguiden

Trollhättans Stad bedriver tillsammans med Integrationsforum i Trollhättan ett projekt som heter "Flyktingguide" som har till syfte att skapa en mötesplats för dialog mellan flyktingar/nyanlända och flyktingguider.

Kontakta oss gärna så informerar vi dig hur du kan vara med och påverka och influera dina medmänniskor till ett mer integrerat samhälle. Du kan hjälpa till genom att anmäla dig till Flyktingguide THN, antingen via telefon eller e-post till oss på tel:070-538 37 37, e-post: flyktingguidethn@telia.com

Flyktingguide på Trollhättans Stads webbplats
Flyktingguide på Facebook

Hjälporganisationer och donationer

Som privatperson är det främst till olika frivilligorganisationer och föreningar man kan vända sig till för att vara ett extra stöd med din tid, kraft och kunskap.  Rädda Barnen, Röda Korset och Kyrkornas flyktingrådgivning med fler.

Skänk pengar

Det finns en mängd olika frivilligorganisationer att skänka pengar till. Du kan välja mellan att bli månadsgivare och att skänka ett engångsbelopp. På hjälporganisationernas hemsidor kan du läsa mer om hur ditt bidrag kommer till användning. Nedan listas några av alla de hjälporganisationer som finns. 

Integrationsforum och Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan

Individuell människohjälp

Ingen människa är illegal (trollhattan@ingenillegal.org)

Läkare utan gränser

Radiohjälpen

Rädda barnen

Röda korset

Svenska kyrkan

UNHCR

Händer från många olika personer tillsammans

Invandring och integration

På dessa sidor får du information om vart du som nyanländ flykting eller invandrare ska vända dig för att få information och hjälp. Du får också information om hur vi i Trollhättan arbetar med dessa frågor.

Kommunikationsstöd för människor på flykt

Idag flyr människor till Sverige. Många av dem är barn, och många kommer ensamma. I mötet med det svenska samhället uppstår kommunikationssvårigheter eftersom vi inte talar samma språk. Det kan också vara svårt att sätta ord på det man har upplevt.

Senast granskad 2017-10-24 av clara.bengtsson@trollhattan.se