Spela på online casino

Spelberoende

Har du förlorat kontrollen över ditt spelande? Trollhättans Stad erbjuder stöd vid spelproblem.

Person
Områdeschef, FamiljestödMalin Hedelin 0520-49 72 22
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

Socialnämndens ansvar för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra substanser har utvidgas till att även omfatta spel om pengar. Socialnämnden har också fått ett utvidgat ansvar för att aktivt arbeta för att motverka missbruk av spel om pengar bland barn och unga. I den nya lagstiftningen finns krav på överenskommelse om ett samarbete mellan kommun och landsting (regionen) om personer som missbrukar substanser ska även omfatta personer som missbrukar spel om pengar. Detta innebär att socialtjänsten ska erbjuda psykosocialt stöd och rådgivning och sjukvården ska erbjuda behandling för personer med spelberoende.

Kontakt för råd och stöd

Mottagningsgruppen
0520-49 58 00

Alkohol- och drogrådgivningen Pilen
0520-49 72 40
pilen@trollhattan.se

Spelproblem

Spelar du om pengar och önskar råd och stöd hur du ska ta dig ut ditt problemspelande?

Senast granskad 2018-02-01 av Cecilia Wilson