Sömnsvårigheter

Har man svårt att sova är det viktigt att tänka igenom sina levnads- och sovvanor och fråga sig om man behöver ändra på något.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I en del fall kan man bli av med sömnproblemen genom enkla åtgärder som att använda öronproppar vid buller eller genom att se till att det är mörkt och svalt i sovrummet. Regelbunden motion brukar minska stressreaktioner och förbättra sömnen. Har man svårt att slappna av kan man träna avspänning.

Har sömnbesvären varat länge kan man behöva hjälp att komma till rätta med problemen. Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en psykologisk behandlingsmetod med effekt vid olika typer av sömnbesvär. Behandlingen inriktar sig bland annat på att man ska få en ökad kunskap om vad som bidrar till sömnbesvären och man får träna hemma med hjälp av hemuppgifter.

Ofta går anledningarna till sömnsvårigheterna att behandla. Därför ska man ta kontakt med vården om man har långvariga sömnbesvär.

Läs mer om sömnsvårigheter

1177 om sömnsvårigheter

UMO om sömn

Verksamheter för stöd och hjälp

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan 

Mottagningsgruppen

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL