Skolfrånvaro

Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet, till att tonåringen oroar sig för en förälder som har problem.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Man behöver dessutom vara uppmärksam på om tonåringen missbrukar alkohol eller droger eller om det förekommer kränkningar och utanförskap.

Läs mer om skolfrånvaro

1177 om problem i skolan och ogiltig frånvaro 

Verksamheter för stöd och hjälp

Vänd dig i första hand till lärare eller rektor på skolan.

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan 

Mottagningsgruppen

tom skolbänk

Skolfrånvaro

Enligt skollagen är det rektor som ansvarar för att se till att elevers frånvaro utreds, om den är upprepad eller pågår under en längre tid.

Senast granskad 2022-08-31 av CECWIL