Skilsmässa

En skilsmässa kan vara en smärtsam process för alla inblandade, men på sikt kan det bli en utveckling till det bättre.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Alla skilsmässor och separationer är olika. En del föräldrar skiljs efter en längre tid av svårigheter och konflikter. Andra har haft det bra tills något plötsligt händer. Vissa separationer går snabbt, från det att man först börjar tala om att skiljas, andra drar ut på tiden.

Omständigheterna kring skilsmässan kan spela en roll för hur man mår och för hur lång tid det tar att finna sig i det som hänt. Det kan till exempel vara lättare om båda är överens om skilsmässan, och svårare om den ena parten plötsligt vill skiljas för att han eller hon har träffat en annan. En del föräldrar kan umgås som vänner efter skilsmässan. För andra kan konflikter pågå och blossa upp långt efteråt. Det kan då vara mycket svårt att samarbeta kring barnen. Man kan få hjälp genom samarbetssamtal.

Läs mer om skilsmässa

1177 om skilsmässa

UMO om skilda föräldrar

Verksamheter för stöd och hjälp

Verksamheten Skilda världar

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan 

Mottagningsgruppen

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL