Oro

Att känna oro ibland hör till livet, oavsett hur gammal man är. Olika saker oroar olika människor och en del oroar sig mer än andra.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ibland vet man orsaken till att man är orolig men ibland finns oron där utan att man riktigt vet varför. I vissa situationer och perioder i livet kan man vara mer orolig än annars. Det kan till exempel vara att man är rädd för att man själv eller någon nära är sjuk eller att man undrar över sin framtid när det gäller plugg och jobb. Man kanske känner sig orolig för att andra tycker att man inte duger eller att man uppfattar sig själv som konstig eller olik alla andra.

Ibland kan man känna sig orolig för något som ligger utanför ens egen person, som till exempel om en kompis eller förälder inte mår bra eller för att något hemskt ska hända i världen. Man kan känna en oro för livet som sådant och ha funderingar kring vad som är meningen med livet.

Att vara orolig uppfattas av de flesta som plågsamt, oavsett om det finns en tydlig orsak eller om man inte vet vad oron beror på.

Men oro behöver inte alltid bara vara dåligt. Kanske leder det till att man lättare kan förebygga att det ska bli så bra som möjligt eller att man blir mer alert och beredd på vad som kan hända. Oron kan göra att man blir kreativ och letar efter olika och nya typer av lösningar.

Läs mer om oro

1177 om oro

Verksamheter för stöd och hjälp

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan 

Mottagningsgruppen

Senast granskad 2021-08-04 av CECWIL