Koncentrationssvårigheter

Alla kan ibland ha svårt att koncentrera sig. Det beror oftast på att själva uppgiften inte är intressant för personen. Men för en del handlar koncentrationssvårigheterna om någonting annat. Man kan till exempel ha svårt att fokusera på rätt sak, lätt att bli distraherad av det som händer i omgivningen eller att ha svårt att behålla fokus på mindre stimulerande uppgifter.

Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

Orsaken kan till exempel vara

  • sociala problem i hemmet
  • oro för till exempel en närstående som inte mår bra
  • fysisk sjukdom, som kan ta mycket av barnets tid och kraft
  • funktionsnedsättning, som till exempel ADHD.

Läs mer om koncentrationssvårigheter

1177 om koncentrationssvårigheter

Verksamheter för stöd och hjälp

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan 

Mottagningsgruppen

Senast granskad 2018-07-02 av Cecilia Wilson