Ilska och utbrott

Att bli arg och få utbrott är vanligt om man mår dåligt och det kan bero på många olika saker.

Person
Områdeschef, Familjestöd Malin Hedelin 0520-49 72 22
Enhet Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Familj, barn och ungdom

Om man ofta blir arg och får utbrott kan det skapa problem i familjen, i skolan eller bland kompisar. Man kan få hjälp, till exempel av en psykolog eller kurator, genom att prata med skolsköterskan eller kontakta en ungdomsmottagning.

Även tonåringar kan ha svårt att hantera sin ilska och kan då uppleva att ”det bara händer” utan att man hinner tänka efter. Då kan man behöva hjälp med att träna på att ta kontroll över känslorna, så att man själv styr över sitt beteende.

Läs mer om ilska och utbrott

1177 om barn och unga som lätt får utbrott 

Verksamheter för stöd och hjälp

Ilskekontroll Repulse/ART

Fältenheten

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan 

Mottagningsgruppen

Senast granskad 2018-07-02 av Cecilia Wilson